Årsmøte 2015. Saksliste

Årsmøte Sandnessjøen Seilforening 

Sted: Klubbhuset

Tid: 14.02.2015 klokken 18:00

Saksliste:

Årsmelding

Økonomi

Forslag til vedtekter

Innkomne saker:

  1. Stig har kontaktet Maritim kompani i Trondheim vedrørende sjekk av rigg og riggtrim. ca 2500,- Hvem er interessert.
  2. Innkjøp av seilbåt, forslag årsmøte, mandat. Eventuell opprette egen arbeidgruppe
  3. ICC årsmøte mandat
  4. Onsdagsseilas info
  5. Pinsetur med båtforeningen i år også, innvendiger årsmøte?
  6. Info TOR 2015

Eventuelt

Valg av styre (alle på valg)

valgkomite

 

 

Med Vennlig Hilsen

Snorre Sørensen