Årsmøte 2013

Kaller alle seilere!  Seilforeningen har årsmøte den 6. Mars kl. 1900 i båtforeningens klubbhus i småbåthavna. Diverse årsmøte saker, og planlegging av sesongen. Møt opp alle som kan.

hold også av 10. Mai under båtmessa, da vil det skje store ting som vi kommer tilbake til.